روز سوم مهد

امروز صبح موقع جدا شدن از دیروز هم اوضاع بدتر شده بود.اما همین که با مربیش وارد شد دیگه ساکت شد و من ساعت ۱۲ رفتم دنبالش و دیدم اومد طرفم و گفت مامان من گریه نکردم.مهد جالب بود.بازی کردم. قول داده فردا موقع جدا شدن گریه نکنه!!!

خودمم به شدت سرما خوردم.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید