/ 8 نظر / 27 بازدید
محبوبه

کجاست اونوخت؟ عجب جنگجوییم شده قربونش برم

محمدرضا

سلام تکاور.... عجب عکس هایی شده... ببخشید تهرانید شما....؟ و این عکس بوی جنوب میده...

مریم مامان مهتا

چه پسری چه ژستی [چشمک] فکر نکنم مهتا از این کارا بکنه من می اومدم مطالبت رو می خوندم ولی هر چه سعی کردم نمی تونستم برات نظر بزارم ببخشید [خجالت]

آرزو مامان آرش

به به جه عکسهای زیبایی. [ماچ]

محبوبه مامان الینا

آقا تسلیم ! نکشی مارو[اضطراب] [قلب]