سروش دوچرخه سوار

دیروز دوچرخه سروش رو که پارسال مامانی واسه اش خریده بودند سرویس کردیم و سروش از سر ذوق دلش می خواد همه جا با دوچرخه بره که البته هنوز قسمت نشده غیر از حیاط کوچولومون جایی بره. امروز از صبح به مهدش یه سری زدم تا وسایلش رو بگیرم اما مربیش می گفت برگرده.منم راستش بعد گفته های اونها دو دل شدم.نمی‌دونم شاید با مهد رفتن از وابستگیش به من کم بشه.تنها دلیلم واسه مهد رفتنش فعلا همینه.چون مامانی مهربون بازم قبول کردن که سروش رو نگه دارن و مطمئنم هیچ جا مثه خونه مامانی بهش خوش نمی گذره. بعدشم رفتیم با هم دانشگاه که سروش باز هم توی چمن جلوی کتابخونه مرکزی شروع کرد به بازی کردن با اسباب بازی هاش

عصر هم بابا جون سروش رو برداشت و برد خونه مامانی تا با دوچرخه برن پارک.جانکم عشق کوچولوی مامان و بابا واقعاً دوست دارم همیشه با تو و همه جا با تو باشم و لحظه بدون حضورت دلگیر ترین لحظه است

/ 1 نظر / 9 بازدید
فاطمه

کاش منم یه بچه داشتم![قلب]