این چند روز

این روزها باز هم قیچی و قیچی و قیچی

می گی اصلاً تمومی نداره

پریروز یه کتاب خیلی خوشکل و عالی دیدم تا بهش نشون دادم ذوق کرد و گفت مامان بخریمش من عکساش رو در بیارم؟؟؟من واقعا ترسیدم و حیفم اومد اون کتاب بیشتر از اون دستم بمونه و سریع گذاشتمش سر جاش

دایی جون: میای با هم بریم دانشگاه تا وقتی مامانت کاراش رو می کنه

سروش: دانشگاه کی

دایی:دانشگاه من دیگه

سروش:نه دایی جون من و مامانم دانشگاه داریم.حیوونامو می برم دانشگاه سبزه بخورن

قلبخنده

/ 0 نظر / 7 بازدید