/ 4 نظر / 6 بازدید
روزت مبارک مادرم

مادر تنها کسی است که میتوانی تمام فریادهایت را بر سرش بکشی و مطمئن باشی که هرگز انتقام نمی گیرد .

محبوبه مامان الینا

[بغل]