ماجرا چیه؟

نمی دونم ماجرا چیه که هر وقت بابایی و سروش و ترانه با کالسکه میرن تو آسانسور، آسانسور قاطی میکنه ابله

/ 3 نظر / 23 بازدید