دیالوگ

یاد اون جمله توی فیلم افتادم:

دختر ۱۳ ساله از لئون پرسید:

-زندگی تا وقتی بچه ای اینقدر سخته یا وقتی بزرگ میشی هم سخته؟

-زندگی همیشه سخته! 

/ 3 نظر / 22 بازدید
محمدرضا

زندگی از آغازش سخته... وقتی بزرگ میشی سخت تر میشه...

محبوبه

کاش یادمون می دادن سختش نگیریم