گردش دسته جمعی

روز پنجشنبه دایی محمد تازه رسیدن و ما هم به دیدنشون رفتیم.روز جمعه هم طبق قرار قبلی که هماهنگیش رو دایی جون علی و عمه من انجام داده بودن  ۵ -۶ خونواده همه با هم رفتیم بیرون شهر و حسابی به همه مون خوش گذشت.سروش از صبح یه سره تا ساعت ۳٫۵ با محمد صدرا راه رفت و بازی کرد و دوید.دو تایی حسابی بهشون خوش گذشت.

سروش و دایی جون علی

 

سروش و دایی جون و محمدصدرا

/ 0 نظر / 8 بازدید