همه چی با صبر..

باباش ازش ناراحته و داره با لحن کمی عصبانی بهش میگه آخه این چه رفتاری بود؟!

با لحن خاص و آرومی میگه: همه چی با صبر درست میشه...پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/

من و بابا:و

و اینگونه بابا آروم شد...و همه چی با صبر درست شد...

 

 

 

/ 1 نظر / 41 بازدید