با اینکه هفته دوم هم شروع شده، ولی سروش هر روز از روز قبل مثه اینکه بیشتر از مهد زده میشه.شاید هم بخاطر  تعطیلی جمعه بود که مهد نرفتن باعث شد فکر کنه میشه مهد نرفت. با اینکه خیلی گریه هاش من رو اذیت می کنه اما دلم نمی خواد با این حال و تو این وضعیت از مهد بردارمش.متفکر

طفلکم امروز چقدر خوشحال از خواب بیدار شد و شروع کرد قصه تعریف کردن! چقدر با موضوع رفتنش به مهد گریه کردناراحت

/ 0 نظر / 5 بازدید