اومدن پسر دایی

امروز سروش به مراتب بهتر از دیروز آماده رفتن به مهد شد و اونجا هم که رسید خیلی آقا رفت تو و با من خداحافظی کرد.امروز تازه دیرتر از دیروز هم رفتم دنبالش ولی بهش خوش گذشته بود و تا خونه برام تعریف کرد که چه کارایی توی مهد کرده و از دوستش که همچنان داره گریه می کنه و مامانش رو می خواد صحبت می کرد.

بهش می گم وای پس بچه بدی شده بود.

-نه! فقط مامانش رو می خواست.این که بد نیش!

فردا هم ان شاءالله صدرا و مامانش میان و بعد مدتها می بینیمشون.

/ 0 نظر / 6 بازدید